# เรื่องที่ประชุม ห้อง วัน:เวลา เริ่ม วัน:เวลา สิ้นสุด ผู้จอง
14 CBG-Innovation Hub ประชุม3 (ชั้น3) 2562-01-24 10:00:00 2562-01-24 12:00:00 อุเทน
16 CBG-Innovation Hub ประชุม2 (ชั้น2) 2562-01-30 13:30:00 2562-12-30 16:30:00 อุเทน
22 CBG-Innovation Hub ประชุม3 (ชั้น3) 2562-02-07 10:00:00 2562-02-01 12:00:00 อุเทน
73 MOU ประชุมสันทนาการ (ชั้น4) 2562-07-30 08:00:00 2562-07-30 12:00:00 กรรณิการ์
151 LBM ประชุม2 (ชั้น2) 2563-09-30 13:30:00 2563-09-30 15:00:00 อุเทน
168 รับแขกดูงาน ม.วลัยลักษณ์ (แขกผอ.) ประชุม2 (ชั้น2) 2563-12-17 13:00:00 2563-12-17 16:00:00 วริภัทร
191 การดำเนินงานติดตั้ง chiller หอสมุด มช. ประชุม2 (ชั้น2) 2564-06-15 10:00:00 2564-06-15 12:00:00 เนตรนภา
199 ประชุมคณะกรรมการ EdPEx ประชุม2 (ชั้น2) 2564-12-15 08:00:00 2564-12-15 14:00:00 วริภัทร
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Energy Research and Development Institute - Nakornping, Chiang Mai University. 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-942007-9,053-948195-8 โทรสาร 053-903760,053-903763